Wild Africa
Zvířata nepotřebují peníze potřebují pouze prostor, kde mohou žít
Více o spolku

Jak pomáhat?

Zapojte Vaši školu nebo firmu

Zapojení Vaší školy nebo firmy do našich aktivit, nám umožní získat více finančních prostředků, ze kterých financujeme projekty na ochranu zvířat. Můžete se také sami přímo podílet na ochraně vybraných zvířecích druhů přímo v Africe. Naší snahou je probudit v dětech vztah ke zvířatům, který se v dnešním, přetechnizovaném světě ztrácí. Budoucnost přírody bude záviset na naší mladé generaci a je jen na nás, jestli z dětí vychováme generaci necitlivých individuí nebo generaci, pro kterou bude přirozená starost o životní prostředí.

Šiřte a sdílejte informace

Každý z nás může africkým zvířatům pomoct. Jeden člověk který něco dělá, je pro svět prospěšnější, než 1000 lidí, kteří si o tom jen čtou. Nadešel čas, kdy je nutné se nad naším chováním na naší planetě nejenom zamyslet, ale i začít něco dělat. Každý z nás může již dnes.

Jak tedy konkrétně pomoct a co nejlépe podpořit naši činnost? Nejjednodušší, a pro návštěvníka našich stránek nejlevnější, je šířít informace mezi své kamarády a známé, protože pokud dostaneme tyto informace mezi širokou veřejnost, snáz se nám podaří prosazovat naše cíle a zvířatům se povede lépe.

Máte jako známého nebo kamaráda politika, případně veřejně činnou osobu, která má ráda zvířata a je ochotna pomoct? Vadí Vám zabíjení ohrožených zvířat pouze kvůli zábavě a nechcete jen sedět a nečinně čekat? Jste ochotni pro zvířata něco udělat? Pak se nám ozvěte. 

Příklady pomoci:

 • napište svým poslancům, senátorům, ministrům, úředníkům...
 • máte ve svém okolí známou celebritu, které vadí zabíjení zvířat pro zábavu? Zapojte ji
 • informujte cestovní kanceláře, aby neposílaly turisty do míst, kde jsou hlavními atrakcemi procházky se lvy, jízdy na slonech apod.
 • nejezděte na slonech
 • nenavštěvujte farmy, kde se chodí na procházky se lvy
 • nenavštěvujte farmy, kde se turisté mazlí s mláďaty
 • nedělejte dobrovolníky na farmách, kde svými penězi podporujete špinavý lovecký průmysl

Dále také můžete popdořit naši činnost zakoupením předmětů v našem obchodě.

Číslo transparentního účtu: 260 079 6232/2010

Pokud chcete naši činnost podpořit finančně, existuje řada způsobů:

 • Můžete přispět zasláním jakékoliv částky na číslo transparentního účtu 260 079 6232/2010. Přispět můžete jednou nebo pravidelně, například trvalým příkazem z účtu. Pravidelná platba má pro nás velkou váhu, můžeme díky ní více myslet na práci. Děkujeme za jakoukoli pomoc.

  Dary si také můžete odečíst z daní a snížit si tak základ daně - jedná se o plně daňově uznatelný náklad (výdaj). Díky našim mezinárodním aktivitám se o Vaší pomoci mohou dozvědět po celém světě.

  Fyzické osoby - možno odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

  Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ (fyzické osoby, viz výše) – tedy ve svém daňovém přiznání.
  Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

  Právnické osoby – hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně.

  Na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí daru. Pro více informací nás kontaktujte.

 • Chcete se stát našimi sponzory? Sponzoři dostanou certifikát o sponzorství a budou zveřejněni na našem webu a v různých propagačních materiálech. Sponzoring je mimo jiné také formou reklamy pro dárce. Samozřejmě je možné po dohodě zachovat anonymitu dárce.

  Dary si také můžete odečíst z daní a snížit si tak základ daně - jedná se o plně daňově uznatelný náklad (výdaj). Díky našim mezinárodním aktivitám se o Vaší pomoci mohou dozvědět po celém světě.

  Fyzické osoby - možno odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

  Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ (fyzické osoby, viz výše) – tedy ve svém daňovém přiznání.
  Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

  Právnické osoby – hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně.

   

  Na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí daru. Pro více informací nás kontaktujte.

 • Dary si také můžete odečíst z daní a snížit si tak základ daně - jedná se o plně daňově uznatelný náklad (výdaj). Díky našim mezinárodním aktivitám se o Vaší pomoci mohou dozvědět po celém světě.

  Fyzické osoby - možno odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

  Právnické osoby – hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně.

   

  Na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí daru. Pro více informací nás kontaktujte.

 • je připravována
 • Podpořit zvířata můžete také zakoupením reklamních předmětů, které pro Vás připravujeme.

 • Finančně se také můžete podílet na podpoře našich projektů přímo v Africe. Z Vašich peněz budou placeny různé pomůcky pro výzkum v terénu, jako jsou například GPS obojky, můžete také podpořit přímo rangery v terénu atd. Také můžete podpořit vybranou organizaci, se kterou spolupracujeme. Pokud Vás tento druh pomoci zajímá, pro podrobnější informace nás kontaktujte.

 • Máte prostor pro umístění reklamního banneru? Máte web, kde můžete umístit ikonku?

  Máte jakýkoli jiný nápad, jak pomoct zvířatům nebo jak podpořit naši činnost? Tak nás prosím kontaktujte.